Hållbarhetsvecka för första gången i Österbotten

I höst anordnas för första gången en hållbarhetsvecka i Österbotten i Finland. Den hålls vecka 39, den 21-27 september och därmed veckan efter SEE Hållbarhetsvecka i Västerbotten.

Det finns många likheter i tanke och utförande mellan SEE Hållbarhetsvecka i Västerbotten och Hållbarhetsveckan i Österbotten som har premiär i höst. Med veckan vill man skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen lyfts fram.

– Målet är att bana väg för bygget av en österbottnisk arena för hållbarhetsarbete genom att samarbeta med företag, föreningar, kommuner och andra intresserade parter, säger Nora Backlund, projektledare på Finland svenska 4H i en intervju till landsbygdensfolk.fi.

Projektets mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet till nätverkande. De vill också lyfta upp och synliggöra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten för att få fler aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete.

På samma sätt som SEE Hållbarhetsvecka kan aktiviteterna som ordnas under veckan vara inom social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet.

Projektet förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten i samverkan med Lokalkraft Leader Åland r.f. Det finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond.

Läs mer på: hallbarhetsveckan.fi