Följ miljömålen i Västerbotten 20 år som en storymap

Länsstyrelsen har gjort en hemsida i formen av en så kallad storymap. Här går det att följa Miljömålen i Västerbotten som en berättelse om vad som har gjorts och hur det har gått för målen under de 20 år som de funnits.

Sveriges miljömål är det vi i Sverige har som riktmärke för att jobba mot en bättre miljö. Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen i april 1999. I Västerbotten firar målen 20 år. Även om miljömålen inte uppnåtts är de viktiga och arbetet för att nå dem fortsätter.

Länsstyrelsen konstaterar att det behövs mer åtgärder och insatser för att lyckas, därför tas sikte mot 2030 samtidigt som det, med denna hemsida, först görs en tillbakablick på vad som hänt under de första 20 åren med miljömålen.

Du hittar Storymapen om Miljömålen 20 år här:

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/Cascade/index.html?appid=dc5e6fd5a6ad4290a6f8fc81bfc86a8f