Därför är SEE Hållbarhetsvecka ännu viktigare i år

I skuggan av pandemin måste vårt gemensamma arbete med social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet fortsätta. Vi ser t ex att våld i hemmet ökar, att människor blir utan arbete och att vi måste öka på vår livsmedelsproduktion i Sverige. 

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. Inom alla dessa områden är utmaningarna stora och i vissa avseenden ännu större i år än på mycket länge. Många människor har mist sina jobb i Coronakrisens spår, beredskapen kring livsmedelsproduktion har visat sig bristfällig och pekat på behovet av en betydande produktionsökning av inhemska livsmedel, inte minst lokalproducerade. Dessutom har det skett en ”fruktansvärd global ökning av våld i hemmet” som FN:s generalsekreterare António Guterres uttryckt det.

Det är några anledningar till att årets SEE Hållbarhetsvecka är den viktigaste någonsin.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå dessa fyra saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. 

Det är här SEE Hållbarhetsvecka kommer in. Genom alla aktiviteter som hålls sprids kunskapen till allt fler. Därför behövs fler aktiviteter än någonsin tidigare.

>> Registrera din aktivitet genom att klicka här