Över 134 programpunkter under SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten

Årets SEE hållbarhetsvecka startar nästa vecka med över 134 programpunkter fördelat under 276 tillfällen på 24 orter i Västerbotten.

– Det är en vecka som visar upp det som i många fall redan arbetas med, men kan också fungera som ett startskott för nya initiativ, säger Kristin Olsson från Nolia som är hållbarhetsveckans projektledare i Västerbotten.

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att ge alla, inte minst ideella krafter, möjligheten att visa hur de bidrar till en hållbar utveckling men också öka möjligheterna att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang.

I år hålls 134 programpunkter fördelat under 276 tillfällen på 24 orter i Västerbotten under veckan där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet lyfts på olika sätt.

Några exempel är SEE-kommunen Lycksele som bland annat anordnar ”Gå och cykla till skolan”. Under hållbarhetsveckan, utmanar Lycksele kommun föräldrar och elever att ställa bilen åt sidan och gå eller cykla till och från jobbet eller skolan.

I den andra SEE-kommunen, Robertsfors, hålls bland annat en hållbarhetsvecka på Bruksam. Mötesplats Bruksam arbetar för socialt umgänge och kunskapsutbyte men också med att bidra till ett hållbart samhälle. Det gör de genom att skapa alternativa arbetstillfällen samt minska resursförbrukningen inom kommunen och hjälpa besökare att återanvända möbler, verktyg, porslin, textilier med mera.

Andra exempel är Malå och Norsjö där det anordnas inspiration och samtal kring nya boendekoncept på landsbygden, självhushållning, energi- och klimatsmarta lösningar, en biobaserad samhällsekonomi, krisberedskap och lokala kretslopp. Här diskuteras hur en hållbar livsstil ser ut, vad yngre generationer vill och vad Malå-Norsjö-regionen erbjuda.

Skellefteå öppnar en solsellsmonter där man ges chansen att lära sig mer om solceller och inspireras till att själv ta steget att bli näst intill självförsörjande på el.

I Umeå hålls ett samtal om framtidens hållbara mobilitet på mötesplats Gröna Vagnen under rubriken ”Umeås plats i världen – vad innebär det för resandet?

– Med utgångspunkt från de globala målen för hållbar utveckling är veckan en manifestation av uppvisningen av att det blir verkstad av allt prat och alla visioner, men också att gräsrotsarbetet för hållbarhet lever och frodas, säger Kristin Olsson.