Ökad bredd och stort engagemang under årets SEE Hållbarhetsvecka

Under söndagen avslutades årets SEE Hållbarhetsvecka med bland annat soprunda, storloppis och workshop i fönsterrenovering.

– Det har varit ett fantastiskt engagemang kring hållbarhetsveckan som lett till många arrangemang trots en pågående pandemi. Dessutom har vi sett ett ökat aktiviteter kring sociala hållbarhetsfrågor under årets SEE, säger Kristin Olsson på Nolia AB som är projektledare för SEE Hållbarhetsvecka i Västerbotten.

 

SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten drivs som ett årligt återkommande arrangemang som i år hållits för 12 gången och under årets vecka bjudit på 60 olika arrangemang fördelat på 194 tillfällen.

– Det har varit speciellt att samla aktiviteter under årets hållbarhetsvecka med de begränsningar en pågående pandemi sätter. Men veckan behövs, det visar inte minst det enorma engagemang som visats runt om i länet, säger Kristin Olsson.

Förutom fler digitala aktiviteter än någonsin, har en del av aktiviteter kring social hållbarhet vuxit i år.

– Under veckan har det förts samtal om alkohol, tobak och andra droger, startats en webbkurs om mäns våld mot kvinnor, samt hållits aktiviteter kring hur man skapar en hållbar relation till sig själv och information kring hållbar maskulinitet. Detta har breddat hållbarhetsveckan i år, säger Kristin Olsson.

Hon tycker att det är roligt att man kommit igång med en hållbarhetsveckan i Österbotten i Finland också, som hålls den här veckan, alltså veckan efter SEE Hållbarhetsvecka i Sverige.

– Det är därför vi har aktivitet som hålls lite efter SEE-veckan men ingår i bådas hållbarhetsvecka och det är ”Att mäta återhämtning - erfarenheter från mätningar hos naturföretagare i projektet Nordic Nature Health Hub” som hålls den 25:e september och körs som ett digitalt möte i både Västerbotten och Österbotten, säger Kristin Olsson.

För mer information, kontakta:

Kristin Olsson, projektledare

090-88 88 604, 070-255 61 95

kristin.olsson@nolia.se

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling, ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Ledningsgruppen för Västerbottens län består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.