Media

Nolias presstjänst distribuerar löpande pressinformation från våra egna aktiviteter via MyNewsdesk. Utställarna har också möjlighet att lämna eget pressmaterial i vårt pressrum. Vi bistår medias representanter med att bland annat förmedla kontakt med lämpliga intervjupersoner samt hjälpa till med research inför radio- och tv-intervjuer.

Behöver ni till exempel hjälp med att få tag på någon person, har praktiska frågor eller vill ha tips vad gäller innehållet, kontakta vår pressansvarige.

För mer information, kontakta:
Erik Säfvenberg
Pressansvarig Nolia AB
Mobil: 072-236 26 00
Email: erik.safvenberg@nolia.se

Pressreleaser från Nolia AB
Nolias pressreleaser >>

Ladda hem vår banner:
Banner 2021