Vision och mål för SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län


SEE hållbarhetsvecka är ett årligt återkommande samverkansprojekt och en arrangemangsvecka i Västerbottens och Norrbottens län. Vision- och målsdokumentet nedan antogs 2009 och gäller för SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län.

Vision

SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län strävar i sitt arbete att uppnå följande vision:

År 2020 är Västerbottens län, Sveriges mest hållbara län. Regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

SEE hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

Mål

För att förverkliga vår vision ska SEE hållbarhetsvecka:
• Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling.
• Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.
• Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Västerbottens län
• Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling
• Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare.

Målgrupp

Allmänhet, politiker, tjänstemän och företagare.

Tidsomfattning och verksamhetsområde

SEE hållbarhetsvecka har en uppbyggnadsperiod åren 2009-2014 och en utvecklingsperiod åren 2015-2020.

Projektorganisation

Verksamhetsområdet har under åren vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län. SEE hållbarhetsvecka leds av två ledningsgrupper, en för vartdera länet.

Ledningsgruppen för Västerbottens läns består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.

Nolia AB ansvarar för projektledning och administration och övriga parter står för projektfinansiering, kompetens och nätverksbyggande.