Globala Västerbotten

 Globala Västerbotten är ett samverkansprojekt mellan SEE hållbarhetsvecka och Sida med fokus på globala frågor på lokal nivå. 

Globala Västerbotten är en del inom Sidas samverkansprojekt Globala kommunen. Samverkan mellan SEE hållbarhetsvecka och Sida inleddes 2012 och syftet är att belysa hur lokalt engagemang kan skapa globala effekter och hur svenskt bistånd bidrar till att skapa en bättre värld. Projektet bidrar till flera programpunker under SEE hållbarhetsvecka. Tidigare år har detta varit invigning av veckan, företagsfrukostar, filmvisningar och utställningar. Årets programpunkter planeras för tillfället och kommer att presenteras löpande under tiden fram till SEE hållbarhetsvecka.