Stort intresse

Den återkommande konferensen Miljöforum Norr 2019 som arrangeras av Länsstyrelsen har som vanligt ett stort intresse. I år diskuteras "Hur påverkas vi av klimatförändringarna och vad kan vi göra?"

Temat för årets konferens handlar om hur det förändrade klimatet påverkar vår natur. Hur ser förutsättningarna ut i Norrbotten 2050 för friluftsliv och olika näringar som skogsbruk, rennäring och besöksnäring. Vi hoppas på en dag då vi ska få ökad förståelse för framtidens Norrbotten och vad vi kan göra.