Nyheter från Övertorneå

Övertorneå kommun lanserade begreppet ekokommun 1983 och är idag världens första ekokommun. Det ursprungliga syftet var att genom en ekologisk ansats åstadkomma en samhällsutveckling som gav ökad försörjningsförmåga, minskad arbetslöshet och minskad utflyttning. Ett av de första projektet var odlingar på holmarna i Torneälv. 

Idag handlar Ekokommun-begreppet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Idag finns det 110 ekokommuner i Sverige samt 1500 ekokommuner i hela världen!

 

Ekokommungruppen har under våren startat kampanjen HÅLL ÖVERTORNEÅ RENT! 

Vi måste minska de brännbara soporna, sopsortera mer och kompostera mer!

 

"Vi kastar inte skräp på marken eller i naturen för vi bryr oss om varandra!"

 

#HÅLLÖVERTORNEÅRENT

#EKOKOMMUN1

 

Ekokommungruppen består idag av Christina Snell Lumio, Siv Maaherra, Urve Kirt, Elisabeth Holmgren och Bengt Aili

Facebook Ekokommunen Övertorneå