Mobilavfall= pengar

Elektroniskt avfall har vi nog alla hemma, en del mer och en del mindre.  Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har beräknat hur  mycket avfall som skapas när elva vanliga konsumentprodukter tillverkas och uppskattat klimatkostnaderna för avfallet. 

Resultaten visar att en mobiltelefon, som i färdigt skick väger 169 gram och kostar cirka 6 000 kronor, ger upphov till 86 kilo avfall och klimatutsläpp som beräknas till 140 kronor.

Mest avfall, 1 200 kilo, noterades för en bärbar dator. Framför allt bidrar kretskort, LCD-modul och C-ROM- eller DVD-ROM-enheter till avfallsmängden på grund av användningen av guld.

En elektrisk borrmaskin genererar 52 kilo avfall enligt studien, medan ett par bomullsbyxor skapar 25 kilo avfall, träningskläder 17 kilo och läderskor 12 kilo.

Klimatkostnaden var också störst, 270 kronor, för den bärbara datorn.

Mobilpengar.se

Artikel "En mobiltelefon ger 86 kilo avfall"